Specjalność nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego - studia pierwszego stopnia - stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Filologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język angielski I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany I
13,5
ZAL-O
Ćwiczenia
210
III - Kierunkowe
Historia Rosji
2
EGZ
Wykład
30
Wstęp do językoznawstwa
2
ZAL-O
Wykład
30
Wstęp do literaturoznawstwa
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
BHP w instytucjach edukacyjnych
1
ZAL-O
Wykład
15
Pedagogika ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
Psychologia ogólna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
15
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język angielski II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wykład ogólnowydziałowy
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR kurs zintegrowany II
9,5
EGZ
Ćwiczenia
180
Stylistyka i kultura słowa I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Historia literatury rosyjskiej I
3
Kultura Rosji I
2
IV - Specjalnościowych
Pedagogika
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Psychologia edukacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
40
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język angielski III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJR konwersacje I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - fonetyka praktyczna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa II
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia literatury rosyjskiej II
3
Kultura Rosji II
2
IV - Specjalnościowych
Podstawy dydaktyki
3
EGZ
Wykład
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język angielski IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
60
PNJR gramatyka z ortografią II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Praktyczna nauka języka rosyjskiego
0

Egzamin
0
Stylistyka i kultura słowa III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego III
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Historia literatury rosyjskiej III
2,5
Kultura Rosji III
1,5
Scs
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka obcego
4,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
30
Emisja głosu
0
Proseminarium językoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium kulturoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Proseminarium literaturoznawcze
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
SUMA
28,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką III
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje III
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stylistyka i kultura słowa IV
2,5
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia języka rosyjskiego
2
ZAL-O
Wykład
30
Historia literatury rosyjskiej IV
3,5
IV - Specjalnościowych
Dydaktyka języka obcego
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Egzamin
30
0
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
15
Seminarium licencjacki i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny I
2
Wykład monograficzny II
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
PNJR czytanie z leksyką IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR gramatyka z ortografią IV
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
PNJR konwersacje IV
6
ZAL-O
Ćwiczenia
60
Praktyczna nauka języka rosyjskiego: gramatyka z ortografią IV – czytanie z leksyką IV – konwersacje IV
0
EGZ
Egzamin
0
IV - Specjalnościowych
Elementy prawa oświatowego
1,5
ZAL-O
Wykład
30
Seminarium licencjacki i praca dyplomowa
10
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny III
2
VI - Praktyka
Praktyka przedmiotowo-metodyczna
4,5
SUMA
30,0