BHP w instytucjach edukacyjnych

Health and safety in educational institutions

2022Z

Kod przedmiotu1400S2-BHPWIEh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Skuza L., "Wypadki przy pracy od A do Z. Wypadki osób pod opieką szkoły i placówki", Gdańsk, 2005 2) Jucha F., Bieś B., "Poradnik BHP Dyrektora Szkoły", Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi