Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2021L

Kod przedmiotu1400S2-DJOI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Moon J., Children Learning English, t. -, Macmillan, 2005, s. - 2) Harmer J., The practice of English Language Teaching, t. -, Longman, 2007, s. - 3) Komorowska H., Metodyka nauczania językow obcych, t. -, Fraszka Edukacyjna, 2002, s. - 4) Ur P., A Course in English Language Teaching, t. -, Cambridge University Press, 1997, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi