Dydaktyka języka obcego

Teaching a foreign language

2022Z

Kod przedmiotu1400S2-DJOII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Komorowska H., 1) , Metodyka nauczania języka angielskiego , Fraszka Edukacyjna , 2002 2) Ur P., A Course in English Language Teaching , , CUP, 2012 3) Harmer J., The practice of English Language Teaching, Longman, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi