Elementy prawa oświatowego

Elements of educational law

2022L

Kod przedmiotu1400S2-EPO
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kurzyna, Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Warszawa, 2009 2) T. Komorowski, Prawo oświatowe w praktyce: poradnik dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty", eMPi2, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi