Psychologia edukacyjna

Educational Psychology

2021Z

Kod przedmiotu1400S2-PE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, t. -, WSiP, 1997, s. - 2) Mietzel G. , Psychologia dla nauczycieli. Jak wykorzystać teorie psychologiczne w praktyce dydaktycznej, t. -, GWP, 2009, s. - 3) Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, t. -, Zysk i S-ka, 2004, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi