Pedagogika

Pedagogy

2021Z

Kod przedmiotu1400S2-PEDAGh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Korczak, Janusz, Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku, -, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi