Pedagogika ogólna

General pedagogy

2021Z

Kod przedmiotu1400S2-PEDOLh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), , Pedagogika. Podręcznik akademicki. , t. 1, WNPWN, 2000,, s. rozdz. 1, 2) D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska,, Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. , 2009, s. rozdz. 1, 3) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.),, Pedagogika. Podręcznik akademicki. , t. 2, WNPWN, 2000, s. rozdz. 6,
Literatura uzupełniająca
Uwagi