Analiza języka mediów II

Analysis of the media language II

2021L

Kod przedmiotu24S2-AJMIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) ) Володина, М. Н. (ред.), Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования, Москва, 2003 2) ) Володина, М. Н. (ред.), Язык средств массовой информации, Москва, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi