Analiza języka mediów I

Analysis of the media language I

2021Z

Kod przedmiotu24S2-AJMIh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Володина, М. Н., Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования, , Москва, 2003 2) Володина, М. Н. (ред.), Язык средств массовой информации, Москва, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi