Antropologia kulturowa

Cultural anthropology

2021Z

Kod przedmiotu24S2-ANTRKULfrh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wojciech Burszta, Antropologia kultury, Zysk i S-ka, 1998, s. s.13–34; 1 2) Ewa Krawczak, Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS, 2006, s. 9-36 3) Ewa Nowicka, Świat człowieka – świat kultury (Rozdz. Podstawowe pojęcia antropologii), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 55-111 4) Ewa Nowicka, Małgorzata Głowacka-Grajper, Świat człowieka –świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii (Część I Ewolucjonizm klasyczny), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 5) Janusz Gajda, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze., Wydawnictwo Impuls, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi