Emisja głosu

Voice production

2021L

Kod przedmiotu24S2-EMGLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. M. Przybysz –Piwko , Emisja głosu nauczyciela wybrane zagadnienia, CODN, 2006 2) Linklater K., Uwolnij swój głos, PWST Kraków, 2013 3) Kozlianinova I., Promtova I., Scenicheskaya rech, GITIS, 2003 4) Laskavaya E., Scenicheskaya rech, VCHT, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi