Komunikacja interkulturowa II

Intercultural communication II

2022L

Kod przedmiotu24S2-KIKIIh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Mikułowski-Pomorski, "Jak narody porozumiewają się w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym" 4) A. Zaporowski, "Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa",, t. -, -, 2006, s. - M. Szopski,, Universitas,, 2006 2) M. Szopski,, "Komunikowanie międzykulturowe", WSiP, 2005 3) A. Zaporowski, Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa?, Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1997 4) L. Korporowicz, Wielokulturowość a międzykulturowość; od reakcji do interakcji, w: U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi