Komunikacja interkulturowa I

Intercultural communication I

2022Z

Kod przedmiotu24S2-KIKIh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Mikułowski-Pomorski,, "Jak narody porozumiewają się w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym , Universitas, 2006 2) M. Szopski, "Komunikowanie międzykulturowe", WSiP, 2005 3) A. Zaporowski, "Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa, Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006 4) L. Korporowicz, Wielokulturowość a międzykulturowość; od reakcji do interakcji, w: U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego",, Oficyna Naukowa, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi