Komunikacja interpersonalna II

Interpersonal communication II

2022L

Kod przedmiotu24S2-KINIIh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Nęcki Z, "Komunikacja międzyludzka" , Antykwa, 2001 2) Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 3) Stewart J., "Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej",, Wydawnictwo Naukowe PWN,, 2007 4) Knapp M. L., J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich", Wydawnictwo Astrum, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi