Podstawy dydaktyki

Basics of teaching

2021L

Kod przedmiotu24S2-PDh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Arends R. I., "Uczymy się nauczać", WSiP, 2000 2) Bereźnicki F. , "Podstawy dydaktyki", Impuls, 2011 3) Okoń W., "Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, 2011 4) Półturzycki J., "Dydaktyka dla nauczycieli", Adam Maszałek, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi