Podstawy filozofii literatury

Introduction to philosophy of literature

2021L

Kod przedmiotu24S2-PFLfrh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brandstaetter R., Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego, Kraków: Wydawnictwo M, 2009, s. 531–557 2) Brodski J., Przemówienie noblowskie, tłum. A. Mietkowski, t. 21, „Zeszyty Literackie”, 1988 3) Ingarden R., O poznawaniu dzieła literackiego, Lwów, 1937 4) Łojewska-Krawczyk M., Filozoficzne aspekty wartościowania literatury, w: Filozofia i Wielka Literatura. Hermeneutyka wybranych dzieł literackich, praca zbiorowa pod red. J. Mąrzeckiego, Warszawa, 2005 5) Łotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, tłum. B. Żyłko, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008 6) Nikadem-Malinowska E., Poezja i myśl. Twórczość Josifa Brodskiego jako fakt europejskiego dziedzictwa kulturowego, Olsztyn: ydawnictwo UWM, 2004 7) Ojcewicz G., Hymn o Słowie Romana Brandstaettera, czyli Co jest przed wszystkim, t. XIX/2, „Acta Neophilologica”, 2012, s. 185-198 8) Żyłko B., Tynianow po polsku, t. 1, „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja” , 1979, s. 152-156
Literatura uzupełniająca
Uwagi