Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński

Practical second foreign language - into Ukrainian

2022L

Kod przedmiotu24S2-PNJOJUIVh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1) Zinkiewicz-Tomanek B., Baraniwska O. , "Język ukraiński dla średniozaawansowanych, t. -, Petrus , 2012, s. 333
Literatura uzupełniająca
Uwagi