Praktyczna nauka drugiego języka obcego - język ukraiński

Practical second foreign language - into Ukrainian

2021Z

Kod przedmiotu24S2-PNJOJUIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zinkiewicz-Tomanek B., Baraniwska O., , "Język ukraiński dla początkujących", t. -, Petrus, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi