Podstawy socjolingwistyki

Introduction to sociolinguistics

2022L

Kod przedmiotu24S2-PODSOCfrh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Мечковская, Н. Б., Социальная лингвистика, Moskwa, Flinta, 2000 2) Мечковская, Н. Б., Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков., Moskwa, Flinta, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi