Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Methodological training

2022L

Kod przedmiotu24S2-PPMfrh
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, - , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi