Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA seminar and thesis

2021L

Kod przedmiotu24S2-SEMIPDIIh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dudziak A., Żejmo A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa, 2008 2) Арнольд И.В., Основы научных исследований в лингвистике, Москва, 1991 3) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa, 2008 4) Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie , 2005 5) Zbroińska Barbara, Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, WSEPiNM , 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi