Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA seminar and thesis

2022L

Kod przedmiotu24S2-SEMIPDIVh
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dudziak, A. / Żejmo, A., Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa, 2008 2) Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie , 2005 3) Eco, U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa, 2008 4) Zbroińska Barbara, Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, WSEPiNM, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi