Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

MA seminar and thesis

2021Z

Kod przedmiotu24S2-SEMIPDIh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dudziak A. / Żejmo A. , Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa, 2008 2) Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej: skrypt dla studentów, Wydawnictwo Poznańskie , 2005 3) Zbroińska Barbara, Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, WSEPiNM, 2002 4) Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi