Stylistyka i kultura słowa III

Stylistics and the culture of the word

2022Z

Kod przedmiotu24S2-SKSIIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Рябинина Н.В., Стилистика русского языка и культура речи. Учебно-методические материалы по дисциплине, Хабаровск, 2005 2) Каменская О.Г., Кан Р.А., Стрекалова Е.Т., Запорожец М.Н., Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов, Тольятти , 2005 3) Розенталь Д.Э., Русский язык. Справочник-практикум, Москва ОНИКС, 2007 4) Голуб И.Б., Стилистика русского языка, Москва АЙРИС ПРЕСС, 2007 5) Голуб И.Б., Упражнения по стилистике русского языка, Москва АЙРИС ПРЕСС, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi