Stylistyka i kultura słowa II

Stylistics and the culture of the word

2021L

Kod przedmiotu24S2-SKSIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Голуб И. Б. , Стилистика русского языка , Москва, 1999 2) Каменская О.Г., Кан Р.А., Стрекалова Е.Т., Запорожец М.Н., Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов, Тольятти, 2005 3) Кожина М. Н. , Стилистика русского языка, Москва, 1996 4) Orzechowska J., Pociechina H., Азбучные истины, Olsztyn, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi