Stylistyka i kultura słowa IV

Stylistics and the culture of the word

2022L

Kod przedmiotu24S2-SKSIVh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Рябинина Н.В., Стилистика русского языка и культура речи. Учебно-методические материалы по дисциплин, Хабаровск, 2005 2) Каменская О.Г., Кан Р.А., Стрекалова Е.Т., Запорожец М.Н., Русский язык и культура речи. Учебное пособие для студентов, Тольятти , 2005 3) Голуб И.Б., Упражнения по стилистике русского языка, Москва АЙРИС ПРЕСС, 2006 4) Голуб И.Б., Стилистика русского языка, Москва АЙРИС ПРЕСС, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi