Stylistyka i kultura słowa I

Stylistics and the culture of the word

2021Z

Kod przedmiotu24S2-SKSIh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Рябинина Н. В., Стилистика русского языка и культура речи. Учебно-методические материалы по дисциплине, Хабаровск, 2013 2) Акишина А. А., Формановская Н. И., Этикет русского письма, Москва, 2015 3) Orzechowska J., Pociechina. H., Азбучные истины, Olsztyn, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi