Technologie informacyjne w pracy nauczyciela

Information technologies in teaching jobs

2021Z

Kod przedmiotu24S2-TIPNh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Materiały, wykładowcę, przygotowane przez, .
Literatura uzupełniająca
Uwagi