Wstęp do psycholingwistyki

Basis of psycholinguistics

2022Z

Kod przedmiotu24S2-WDPSYCHh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Белянин, В. В, Психолингвистика, Moskwa, 2004 2) Леонтьев, А. А., Основы психолингвистики, Moskwa, 1997 3) Залевская, А. А., Введение в психолингвистику, Moskwa, 1999 4) Aitchison, J., Ssak, który mówi. Wstęp do psycholingwistyki, Warszawa, 1991
Literatura uzupełniająca
Uwagi