Wykład monograficzny II

Monographic lecture II

2022L

Kod przedmiotu24S2-WMIIfrh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) w zależności od proponowanej tematyki, w zależności od proponowanej tematyki, w zależności od proponowanej tematyki, .
Literatura uzupełniająca
Uwagi