Wykład monograficzny I

Monographic lecture I

2022L

Kod przedmiotu24S2-WMIfrh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, W zależności od proponowanej tematyki , -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi