Wstęp do sztuki interpretacji tekstu

Admission to the art of interpretation of the text

2021Z

Kod przedmiotu24S2-WSZTh
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1. Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987 2) 2. Łotman J., Uniwersum umysłu, Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008 3) 3. Mitosek Z., Teorie badań literackich. Przegląd historyczny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983 4) 4. Myślak D. A., Ojcewicz G., Stara Dusza. Fenomen Matki Marii (Skobcowej). Badania i materiały, Szczytno: Wydawnictwo GregArt, 2016 5) 5. Ojcewicz G., Czarny człowiek Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze złem. Geneza. Losy. Interpretacja, t. XII, „Acta Neophilologica”, 2010, s. 115–143 6) 6. Ojcewicz G., Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie „Eto było u moria” Igora Siewierianina i „Wy smotrieli na morie…” Borisa Popławskiego, t. XVI, „Acta Rutheno-Polonica” , 2011, s. 137–148 7) 7. Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D., Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-historycznoliterackie, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2009 8) 8. Rafał B., Sieradz B., Lasota B., Dobra Czytanka według św. zioma Janka, Warszawa: Wydawnictwo Selah time, 2006 9) red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2006 10) Żyłko B., Kultura i znaki. Semiotyka stosowana w szkole tartusko-moskiewskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011 11) Ojcewicz G., Новый комментарий к Чёрному человеку Сергея Есенина, Literatury wschodniosłowiańskie. Z najnowszych badań, red. H. Twaranowicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010, s. 255–275
Literatura uzupełniająca
Uwagi