Współczesne teorie kulturoznawcze II

Contemporary cultural theories II

2022Z

Kod przedmiotu24S2-WTKIIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) сост. и ред. А. Усманова, Философия эпохи постмодерна, Минск, 1996 2) Ж. Деррида, О грамматологии, пер. и вступ. ст. Н. Автономовой, Москва, 2000 3) М. Фуко, Слова и вещи. Археология гуманитарных наук , Санкт-Петербург, 1994 4) red. M. A. Potocka, Postmodernizm: Teksty polskich autorów red. M. A. Potocka, Kraków, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi