Współczesne teorie kulturoznawcze I

Contemporary cultural theories I

2021L

Kod przedmiotu24S2-WTKIh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) сост. и ред. А. Усманова, ,Философия эпохи постмодерна, Минск, 1996 2) red. H. Janaszek-Ivanićkova i in., Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje,perspektywy, t. 1–4, , Warszawa 2005, Warszawa, 2005 3) M. Foucault, Historia seksualności, przeł. B. Banasiak i in., wstęp T. Komendant , Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi