Znakowy charakter kultury

Semiotic nature of Culture

2022Z

Kod przedmiotu24S2-ZCHKh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Р. Барт, Война языков. Избранные работы: Семиотика. Поэтика, Москва, 1994 2) Ж. Жан, Знаки и символы , Москва, 2002 3) Ч. Пирс, Начала прагматизма , Москва, 2000 4) А. Усманова, Умберто Эко: парадоксы интерпретации , Минск, 2000 5) У. Эко, Отсутствующая структура. Введение в семиологию , Санкт-Петербург, 1998 6) E. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, przekł. A. Sierszulska, Kraków , 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi