Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2020Z

Kod przedmiotu1400SXO-MK-OWI
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńBrak ćwiczeń do przedmiotu
Opis wykładówPodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Pojęcie własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenie praw autorskich(
Cel kształceniaZapoznanie studenta z regulacjami w zakresie prawa własności intelektualnej - zasadami, pojęciami, wybranymi procedurami.
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej , Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca1) K. Szczepanowska-Kozłowska et al., Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne, Wolters Kluwer, 2013
Uwagi