Analiza i interpretacja dzieła literackiego

Analysis and interpretation of literary work

2021Z

Kod przedmiotu1425S1O-AIDL
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi