Analiza i interpretacja dzieła literackiego

Analysis and interpretation of literary work

2020L

Kod przedmiotu1425S1O-AIIDZLa
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi