Filozofia kultury

Philosophy of Culture

2021Z

Kod przedmiotu1425S1O-FILKULT
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi