Główne problemy literatury i kultury XIX i XX wieku

The Main Problems of Literature and Culture of the XIX and XX centuries

2019Z

Kod przedmiotu1425S1O-GPLKh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi