Język łaciński z elementami kultury antycznej

Latin language with the elements of antique culture

2019L

Kod przedmiotu1425S1O-JLZEKAN
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi