Kultura języka i wypowiedzi

Language and spoken culture

2020Z

Kod przedmiotu1425S1O-KULJEIW
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi