Literatura po 1939 roku

Literature after 1939

2021L

Kod przedmiotu1425S1O-LIT392h
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi