Poetyka z elementami teorii literatury

Poetics with elements of theory of literature

2019L

Kod przedmiotu1425S1O-PZETL
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi