Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

Undergraduate Seminar and Diploma thesis

2021L

Kod przedmiotu1425S1O-SLPD2
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi