Stylistyka współczesna

Contemporary Stylistics

2020L

Kod przedmiotu1425S1O-STYLWSP
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi