Wstęp do nauki o języku

Introduction to the study of language

2019Z

Kod przedmiotu1425S1O-WDNOJ
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi