Wiedza o filmie

Introduction to Film Studies

2021L

Kod przedmiotu1425S1O-WIFIh
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi