Wiedza o teatrze

Knowledge about Theatre

2020Z

Kod przedmiotu1425S1O-WOT
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi